Bases Concurso Internacional de Longametraxes Ópera Prima FKM 2018

Bases Concurso Internacional de Longametraxes Ópera Prima FKM 2018

O Concurso Ópera Prima, organizado polo FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña, consta dunha selección de primeiras e segundas Longametraxes de directores/as. O seu obxectivo é contribuír ao desenvolvemento da Industria e as Artes Audiovisuais, fomentando a incorporación de novos e novas cineastas á cultura cinematográfica.

// The Ópera Prima Contest, organized by FKM, Fantastic Film Festival of A Coruña, consists of a selection of the frst and second feature flms by their directors. Which objective is to contribute to development of the audiovisual industry and arts, and to foster the incorporation of new men and women flmmakers to the flm culture.

Descarga as bases e participa: // Download the terms and participate:

Bases en Español Bases en Galego English Terms

Leave a comment