Sen Límites

Sen Límites

Esta é unha sección non competitiva creada para poder proxectar aquelas  obras que non puideron entrar nas seccións competitivas do festival por incumprir algún dos puntos das bases de participación. Pero  debido á súa gran calidade artística non queríamos que quedasen fóra